Seminaria magisterskie

Tu umieszczamy informacje o teoretycznych seminariach magisterskich na informatyce i dodajemy opinie o nich (jakie tematy są ostatnio poruszane, na jaki temat pracy magisterskiej można liczyć, jak wygląda współpraca z promotorem itp.)

  • Algorytmika — seminarium magisterskie, czwartki 10-12, 5870; koordynatorzy: prof. Krzysztof Diks, prof. Wojciech Rytter, dr Łukasz Kowalik

Ostatnio coraz więcej pojawia się referatów z Fixed Parameter Tractability, z której to działki zaczyna się u nas formować grupa badawcza. Jako promotora bardzo polecam Łukasza Kowalika, który jest niesamowicie pozytywnie nastawiony do pracy badawczej ze studentami (co nie jest na naszym wydziale tak częste, jak być powinno), można się u niego zajmować zwłaszcza algorytmami aproksymacyjnymi i algorytmami działającymi w czasie wykładniczym. Inną działką, którą można się zająć badawczo na seminarium (u prof. Ryttera), są algorytmy tekstowe.

ksoltysksoltys

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License