Misja Koła

W tym momencie koło stawia sobie trzy główne cele:

  • samokształcenie członków Koła (w tym celu uruchamiamy seminarium studenckie "Teoria złożoności")
  • dydaktyka i popularyzacja informatyki teoretycznej wśród licealistów; najważniejsze nasze projekty realizujące ten cel to
  • stworzenie obszernego banku aktualnych informacji potrzebnych studentom i doktorantom zainteresowanym informatyką teoretyczną i rozważającym karierę naukową. Chcemy by już student I roku (a nawet zainteresowany licealista) miał dostatecznie dużo danych, by sensownie pokierować swoim rozwojem naukowym. Naszym celem jest zapobieżenie efektowi "szkoda, że na II roku nie wiedziałem, że są takie książki/warsztaty/staże/inne możliwości" wśród kolejnych roczników informatyków-teoretyków w całej Polsce; wydaje nam się, że dziś są oni na ten efekt narażeni w znacznie większej mierze, niż ich bardziej praktycznie nastawieni koledzy.

Przede wszystkim chcielbyśmy się dowiedzieć, czego Wy oczekujecie od Koła — zachęcamy, abyście w komentarzach poniżej proponowali nowe kierunki działalności Koła, sygnalizowali problemy, jakie informatyk-teoretyk może napotkać na MIMUW-ie i dzielili się pomysłami, jak je rozwiązać. Wasze wypowiedzi mogą dużo zmienić na naszym wydziale!

Dodaj nową wypowiedź
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License